JSOFT

HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerimiz

 • TAMİR-BAKIM-ONARIM HİZMETİ
 • EKİPMAN MONTAJI VE REVİZYON HİZMETİ
 • BOYA VE KUMLAMA HİZMETİ
 • EKİPMAN TADİLATI VE PROJELENDİRME HİZMETİ
 • EKİPMAN DANIŞMANLIK HİZMETİ
 • YEDEK PARÇA SATIŞI
 • 2.EL EKİPMAN VE ARAÇ SATIŞI
 • HİZMET VERDİĞİMİZ ÜRÜNLER

 • HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI
 • VİNÇLİ ÇÖP KASASI
 • VAKUMLU YOL SÜPÜRME EKİPMANI
 • HİDROSTATİK YOL SÜPÜRME ARACI
 • TRAKTÖR ÇEKMELİ TİP SÜPÜRME EKİPMANI
 • DAMPER – MİNİ DAMPER
 • ARAZÖZ – SU TANKERİ
 • KOMBİNE KANAL AÇMA VE TEMİZLEME EKİPMANI
 • VİDANJÖR- KUKA KANAL AÇMA EKİPMANI
 • KONTEYNER YIKAMA EKİPMANI
 • İTFAİYE ARACI
 • FORKLİFT VE TELESKOBİK YÜKLEYİCİ
 • SEPETLİ PLATFORM
 • TEMİZLİK ARAÇLARI
 • HİZMET VERDİĞİMİZ ÜRÜNLER

  • Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası
  • Vinçli Çöp Kasası
  • Vakumlu Yol Süpürme Ekipmanı
  • Hidrostatik Yol Süpürme Aracı
  • Konteyner Yıkama Ekipmanı
  • Damper – Mini Damper
  • Arazöz – Su Tankeri
  • Kombine Kanal Açma ve Temizleme
  • Vidanjör- Kuka Kanal Açma
  • Traktör Çekmeli Tip Süpürme
  • İtfaiye Aracı
  • Forklift ve Teleskobik Yükleyici
  • Sepetli Platform
  • Elektrikli Temizlik Araçları

  HİZMETLERİMİZ

  Profesyonel ekibimiz tarafından siz değerli müşterilerime kaliteli hizmet sunmaktayız

  TAMİR BAKIM ONARIM

  EKİPMAN MONTAJI VE REVİZYON

  BOYA VE
  KUMLAMA

  EKİPMAN TADİLATI VE PROJELENDİRME

  EKİPMAN
  DANIŞMANLIK

  YEDEK
  PARÇA

  2.EL EKİPMAN VE ARAÇ SATIŞI

  475+

  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

  1350+

  SERVİS VERİLEN ARAÇ

  180+

  ÇALIŞILAN KURUM

  JSOFT